Diktatúrának még nem, de autokráciának tartja a Nemzeti Együttműködés Rendszerét a világ legismertebb magyar liberális közgazdásza. Kornai János a HVG szerkesztőjének, Farkas Zoltánnak adott interjújában elmondja: ” Az ellensúlyok adminisztratív-bürokratikus leépítése piaci eszközök alkalmazásával kombinálódik.” Alább a rendszer és a kapitalizmus kapcsolatáról szóló elemzésből közlünk szemelvényeket, a teljes interjú a HVG eheti számában olvasható el.

 

A piacellenes, demokráciaellenes részjelenségek kölcsönhatása összefüggő rendszerré formálta Orbán Viktor rendszerét, az államgépezet nem a kapitalista piacgazdaság szabályai szerint működik – írja. Hát hogyan?

A demokráciákban is természetesnek veszik, hogy a piacot nem lehet teljesen szabadjára engedni: nincs olyan józan közgazdász, aki ellenezné a regulálást ott és akkor, amikor az valóban indokolt. Monopolhelyzetek esetében kifejezetten szükség van állami szabályozásra. Ennek során történhetnek hibák is, például a hozzá nem értés, az inkompetencia miatt, előfordulhat, hogy a hatóság túl magas vagy túl alacsony árat állapít meg. Előbbi esetben a monopólium üzemeltetője jól megszedi magát, az utóbbiban veszteséges lesz.

Lehet rosszul szabályozni ügyetlenségből, de úgy is, hogy valakiknek, például a haveroknak az érdekeit tartják szem előtt. Egy vállalkozást tönkre lehet tenni a szabályozással annak érdekében, hogy valamelyik haver vagy kliens olcsón megkaparinthassa. Az autokrácia jellegzetességei közé tartozik a hajlam a nem piackonform szabályozásra. A magyar kormányzat is messze túllép a reguláció indokolt mértékén. A felesleges, túlzott és nem is egy esetben kifejezetten káros beavatkozásoknak sokféle motivációjuk lehet. Egyrészt a központban lévő erők minél több tevékenységre ki akarják terjeszteni a hatalmukat.

Az a tudat, hogy mindent a kezemben tartok, semmi sem történhet nélkülem, roppant erős hajtóerő. Hasonlóan erős motiváció a politikai népszerűsködés, a populista ígérgetés.

Mi a következménye annak, hogy az autokrácia így működik?

Tévednek, akik azt hiszik, hogy itt annyi baj van a gazdasággal, a sok inkompetens és részrehajló beavatkozás miatt olyan csikorogva működik, hogy a végén összeomlik. Ez is megtörténhet, de egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkezik. A piaccal rosszul együtt élő állam nem sodorja katasztrófába a gazdaságot, csak megakadályozza, hogy kijöjjön belőle a potenciális teljesítmény, nem elég innovatív, nem eléggé versenyképes, elveszíti a legjobb szakembereket. Ez csak hosszabb távon válik nyilvánvalóvá.

Kornai-hvg

Járnak a villamosok, legfeljebb ritkítják a járatokat, zúgolódnak a tanárok, de folyik a tanítás, nagy baj van az egészségüggyel, de a kórházakban igyekeznek gyógyítani a betegeket, a gazdaság nem működésképtelen, csak a lehetőségei alatt teljesít. Ennek következtében elmarad a riválisaitól, azoktól, ahol az állam és a piac harmonikusabban működik együtt, ahol a gazdaság szereplői megbeszélik a teendőket, ahol meghallgatják azokat, akikről törvényeket hoznak. (…)

Felvetődik a kérdés: vajon demokráciákban kisebb-e a szerepe az államnak, mint autokráciákban? Mindenesetre az Egyesült Államokban vagy a skandináv jóléti államokban senkinek nem jutna eszébe, hogy egyetlen központból kell irányítani a közoktatást, mint ahogy azt a magyar autokráciában bevezették.

Mindennapi tapasztalat, hogy a Fidesz rájátszik a szocializmus néhány ismert jelszavára. Teljes foglalkoztatást ígér, az állami tulajdonlást magasabb rendűnek tartja, profitellenes jelszavakat hangoztat. Visszavezeti az országot a szocializmusba, azt akarja restaurálni? Akár megváltoztatott formában is?

Ennek a veszélyét nem látom. A rendszerváltás idején terjedt el ez a mondás, hogy tojásból lehet rántottát csinálni, de rántottából nem lesz tojás. Ami történt, irreverzibilis. Az autokráciák nagyon jól együtt élnek a kapitalizmussal. Sőt, csakis azzal élnek igazán jól együtt, mert kihasználják a kapitalizmus adta lehetőségeket is a saját hatalmuk fenntartására.

Megfordítva, a kapitalisták egy része is vonzódik a stabil és erőskezű kormányhoz. Sok olyan nyugati vagy multinacionális vállalat, amelyik Kínában telepedett le, nem szeretné, ha megváltozna a helyzet. Magyarországon sincs ez másként. Akik előnyt élveznek a közbeszerzéseken, az egyes pályázatokon, az üzletek nyitvatartási rendjén, a nyersanyagok beszerzésén, akiket kimentenek a bajból, ha pénzügyi csávába kerülnek, azok jól érzik magukat.

Autokráciában a magángazdaság létéből következően széles körű klientúrát lehet kiépíteni azokból, akik a rendszer támaszai, akik anyagi támogatásban részesülnek. Ők ezt adott esetben meghálálják. Szó sincs róla, hogy a mai rezsim a szocializmust akarná visszahozni, nagyon is jól jön neki a kapitalizmus.

(Fotó: HVG)