Két évvel ezelőtti posztunk olyannyira aktuális ma is, hogy ismét közreadjuk. És mindenkit várunk 15h-kor a Keleti pályaudvar előtt, az Új magyar köztársaságot! Demonstráció március 15-én című tüntetésen, amelyen beszédet mond Kész Zoltán, a Polgári Platform elnöke, libertárius országgyűlési képviselő is.

 

Mit kívánnak a szabad társadalom, a szabad piacgazdaság hívei?

kokarda1. Kivánjuk a sajtó szabadságát, az állami médiakontroll és a közmédia mostani formájának eltörlését. Kívánjuk a szólás teljes szabadságát, a média privát tulajdonlását.

2. Felelős miniszterelnökséget Budapesten. Minimális államot, alkotmányosan limitált kormányzatot, szigorú költségvetési plafont. A jog uralmát, jogbiztonságot, kiszámíthatóságot, a mindenkori hatalom szigorú korlátok közé szorítását.

3. Négyévenkénti garantáltan szabad országgyűlési választásokat. A választójoggal kapcsolatos hatalmi manipulációk megszüntetését, a Kádár-korból megmaradt egyéni választókerületi rendszer és vele a “kijáró parlament” megszüntetését, helyette valódi fővárosi, megyei és helyi önkormányzatokat. A pártok szabad megmérettetésének biztosítását. Kampányfinanszírozási reformot, a privát párttámogatások liberalizálását, ugyanakkor a pártok finanszírozásának teljes átláthatóságát.

4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. A kiindulás, nem pedig a végeredmény egyenlőségét, se negatív, se pozitív diszkriminációt. A hitélet és az ateizmus lelkiismereti szabadságát, állam és hitélet szétválasztását.

5. Önkéntes, profi véderőt. NATO-tagságunkból adódó kötelességeink komolyan vételét, a szükséges honvédelmi és nemzetbiztonsági kiadások büdzséjének biztosítását. A TEK nevű miniszterelnöki titkosszolgálat feloszlatását.

6. Közös, igazságos teherviselést. Valódi, minden egyéb kedvezménytől mentes egykulcsos adórendszert, a legszegényebbek számára adómentességet, a negatív jövedelemadó bevezetését. Az általános forgalmi adó drasztikus csökkentését, az adókulcs harmonizálását a jövedelemadóéval. Vagyonadó kivetését – de csak a kirívóan nagy, holt vagyonokra. Vállalkozás-, befektetés – és külföldi tőkepárti gazdasági és közigazgatási környezet kialakítását.

7. Úrbéri viszonyok megszüntetését. A földbérletekkel kapcsolatos kétséges pályázatok felülvizsgálatát, a földvásárlás tilalmának feloldását, a közbeszerzések teljes átláthatóságát. A földpiac liberalizálását, visszatérést az 1944 előtti kapitalista viszonyokhoz – megfelelő szakmai feltételek teljesítése esetén vehessenek földet bel- és külföldi jogi személyek is. Az öntözés fejlesztését.

8. Független igazságszolgáltatást, állami befolyás nélküli bíráskodást. Az Alkotmánybíróság jogköreinek érintetlenül hagyását, az alaptörvény napi módosítgatásainak befejezését. Az Országos Bírósági Hivatal feloszlatását, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács visszaállítását. Az ügyészség kormány alá rendelését, hamis “függetlenség” helyett demokratikus ellenőrizhetőséget. A rendőrség központosított katonai jellegének megszüntetését, az önkormányzatok alá rendelését. Új, demokratikus, az egyéni jogok és a magántulajdon alapján álló, 21. századi alkotmány elfogadását.

9. A kormányzattól független Nemzeti Bankot, a miniszterelnök dilettáns jobbkezének menesztését.

10. Számos közfeladat magánosítását: privát egészségbiztosítási és nyugdíjpénztárakat, kórházprivatizációt, a közép- és felsőfokú iskolák privát vagy alapítványi kézbe adását, gazdálkodási és tanítási autonómiájuk biztosítását, az alapfokú oktatásban választott iskolaszékek felállítását, a “Nemzeti alaptanterv” megszüntetését. Tandíj és vizitdíj bevezetését.

11. A “fülkeforradalmi”, szabadság- és nemzetellenes kormány felelősségre vonását. A múlt szabad megismerését, az ügynökiratok teljes nyilvánosságát.

12. Uniót Európával, ha nem is központosított föderációs keretben. Az alapvető európai alapértékek, normák tiszteletben tartását. Az Európa-, Nyugat- és kapitalizmusellenes “szabadságharc” azonnali befejezését.