Az alábbiakban Béndek Péter filozófus, blogger  felhívását közöljük:

 

“Kedves Barátaink!

2014. március 23-án vasárnap délután 16 órára flashmobot szervezünk a kormány által tervezett német megszállás emlékműve helyére, Budapesten a Szabadság téri mélygarázs lejáratához. Célunk az, hogy megakadályozzuk ennek a történelmi hazugságot hirdető politikai jelképnek a felállítását.

A flashmobra hozzatok magatokkal egy-egy emlékkövet, emlékmécsest, kis keresztet vagy olyan személyes tárgyat, amely kifejezi érzelmeinket, személyes érintettségünket. Az általatok hozott személyes jeleket fogjátok elhelyezni a Szabadság téri mélygarázs gépkocsi-lehajtójának kő mellvédjére. Emeljünk olyan súlyos halmot e sokféle személyes jelből, amely kifejezi nemzetünk tagjainak igényét arra, hogy közösen és önkritikusan vessünk számot veszteségeinkkel.

Emeljünk olyan súlyos halmot e sokféle személyes jelből, hogy legyen durván kegyeletsértő és botrányos, ha egy nap mégis munkagépekkel fognának neki az eltakarításának. Legalább ez késztesse megtorpanásra a hatalmukkal visszaélni kívánókat. Azt szeretnénk, ha a következő hetekben minél több honfitársunk tenné le a maga szakrális jelét – a bűnbánatra és megbocsátásra való készség szimbólumát – közös történelmünk e kényszerű sírlapjára.

emlékmű

Kedves Barátaink!

A hazug, rideg emlékmű-monstrum helyét tegyük az egymást meghallgatni kész magyarok önvizsgálatának kiindulópontjává. A manipulatívan gerjesztett politikai acsarkodás helyett nekünk, keresztény, zsidó, cigány és minden más kisebbségi és többségi magyaroknak meg kell nyílnunk egymás történetei, egymás megértése iránt.

Idén van épp száz éve az I. világháború kitörésének – körülbelül száz évig terjed a családok még élőnek mondható emlékezete. Rengeteg tudás, dokumentum, történet szunnyad feltáratlanul és kibeszéletlenül a családi emlékezet vagy régi kofferek mélyén. Nagyon kevés személyeset mondtunk el, mertünk elmondani erről a keserves évszázadról – magunknak is, másoknak is. Ezért társadalmi mozgalmat indítunk “Eleven emlékmű – az én történelmem” címmel és arra kérjük honfitársainkat, hogy meséljék el, tegyék közzé mindazt, amit kinek-kinek a családi emlékezete a közös múltról őriz vagy tudni vél. Teremtsünk a közösségi médiában közös felületeket arra, hogy alulról szerveződve megindulhasson e történetek cseréje, a párbeszéd.

A flashmob során alkalmat teremtünk arra, hogy videokamerák előtt megszülethessenek az első személyes üzenetek, vallomások, személyes elbeszélések. Hozzatok magatokkal egy-egy érdekes, megrendítő, tanulságos, akár mulatságos történetet, amit a helyszínen rögzítünk.

Az eseményen beszédet mond Béndek Péter. Kérjük, terjesszétek ezt a levelet, hogy minél többen lehessünk.”