Tisztelt Miniszter Úr!

Bár azzal, hogy Szaniszló Ferenc visszaadta a szakmai bizottság által neki ítélt Táncsics-díjat, az a látszat keletkezhet, mintha az ügy lezárult volna, pedig valójában csak az első felvonáson vagyunk túl. A Szabad Piac Alapítvány ezzel a levéllel egyrészt szeretné megkímélni Önt attól, hogy az elmúlt egy hét megpróbáltatásai elhúzódjanak, másrészt a szabad Magyarország becsületén esett folt eltüntetésére tesz javaslatot.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön nemcsak az összeesküvéselmélet-hívő Szaniszló Ferencet tüntette ki, hanem a szélsőjobboldal egyik emblematikus zenekarának, a nem kevésbé embertelen eszméket terjesztő Kárpátiának a vezetőjét, Petrás Jánost, és nem utolsósorban Bakay Kornélt is, aki azt a nyilas rémuralmat dicsőítő kiállítást rendezte, amely az Ön által is megszavazott Alaptörvény szerint Magyarország állami önrendelkezésének elvesztését követően taszította a mélybe hazánkat.

Bár nehezünkre esik elhinni, hogy ezt a három embert Ön anélkül tüntette ki, hogy tudta volna, hányadán állnak a szélsőséges, kirekesztő nézetekkel, a sajnálatosan előállt helyzet megoldásában szeretnénk segítséget nyújtani.

Ön rögtön a kitüntetések átadása után azt írta, “mivel a jogszabályok nem teszik lehetővé a kitüntetések és díjak visszavonását, így csak sajnálatomat tudom kifejezni a rossz döntés miatt”. Ön ezzel bizonyította, hogy rendelkezik egy politikusokat ritkán jellemző erénnyel: képes belátni, ha hibát követett el. Sőt, Szaniszló Ferencnek írt március 19-ei levelével még arról is tanúbizonyságot tett, hogy korrigálni is hajlandó.

Éppen ezért érezzük úgy, hogy érdemes felhívni a figyelmét arra, hogy van további mozgástere. A kétharmados többséggel rendelkező kormány, amelynek Ön is tagja, soha nem látott mennyiségben és sebességgel fogad el új törvényeket. Az elmúlt három év bebizonyította, hogy ha a kormány biztos a céljának nemességében, akkor nem ismer akadályt annak megvalósításában. Alig több mint egy év alatt csak az Alaptörvényt négyszer módosították, és küszöbön áll az ötödik is.

Tisztelt Miniszter Úr!

Arra kérjük, hogy ha – ahogy Szaniszló Ferencnek írt levelében áll – az Ön és a kormány által képviselt értékekkel valóban összeegyeztethetetlen az az eszmeiség, amit nem csak Szaniszló Ferenc, de Petrás János és Bakay Kornél képvisel, haladéktalanul kezdeményezze a jogszabályi környezet megváltoztatását, hogy a kitüntetések és a díjak visszavonhatóak legyenek. Kormánya már azt is bizonyította, hogy nem idegenkedik a visszamenőleges hatályú törvényalkotástól, ez ebben az esetben sem lehet akadály. Ha nevezettek továbbra is birtokolhatják a magyar állam kitüntetését, elismerését, az azt bizonyítaná, hogy a kormány azonosul az általuk vallott nézetekkel.

Ha ezen a problémán túlleszünk, távlatilag azt is érdemes lenne fontolóra venni, hogy az államnak feladata-e egyáltalán kitüntetni az ő ellenőrzésére hivatott sajtó munkatársait. Tisztában vagyunk a különböző díjak rangjával, hagyományával, az elmúlt 23 év tapasztalatai mégis azt mutatják, hogy sokan nem feltétlenül a szakmai nívójuknak köszönhették, hogy díjazottá váltak. A sajtó bizonyosan szabadabb, függetlenebb lenne, ha munkatársai nem állami, csak szakmai szervezetek elismerésére vágyva végeznék munkájukat a mindennapokban. Ezért a díjátadás áthelyezése egy pártpolitikus által irányított állami testületre semmilyen megoldást nem kínál erre a problémára.

Bízunk bölcs döntésében.

Kész Zoltán

igazgató

Szabad Piac Alapítvány