Bayer-ügyben a Fidesz a kezdeti, óvatos elhatárolódás után, egy egyelőre publikálatlan belső felmérés hatására, egyértelműen megbékélt a szerzővel, a közismert publicista rasszista írása elleni tüntetőket a párt székháza előtt már olyan transzparens fogadta, amely szerint ők a roma gyilkosok pártján állnak. Ez a “beleállás” a történetbe egyértelmű törést jelent azzal a politikával, amely eddig – legalább a kommunikáció szintjén – határozottan megbélyegezte a rasszista megnyilvánulásokat.

A Fidesz azonban a konzervatív pártokat tömörítő Európai Néppárt (EPP) tagja, így a Kapitalizmus blog szerzői és barátai által nemrég létrehozott Szabad Piac Alapítvány úgy döntött: nyílt levélben tudakolja meg három néppárti politikustól, Antonio López-Istúriz White EPP-főtitkártól, Angela Merkel német kancellártól és Donald Tusk lengyel miniszterelnöktől, hogyan vélekednek az ügyről. Íme, a néppárti politikusoknak kiküldött levelünk:

 

“A Szabad Piac Alapítvány nevű konzervatív civil szervezet nevében fordulunk Önökhöz. Alapítványunk a kapitalizmus és a liberális demokrácia értékeit terjeszti, melyeket a legkülönbözőbb magyar politikai irányzatok sajnálatosan kevéssé tisztelnek. Olyan kérdésben kérjük véleményüket, amely a magyarországi nyilvános viták egyik legfőbb témája volt az utóbbi időben.

Két fiatal sportolót megkéseltek szilveszter éjszakáján egy szigethalmi szórakozóhelyen. Súlyos sérüléseket szenvedtek – egyikük életveszélyeseket –, de azóta mindketten elhagyhatták a kórházat. Kiszivárgott a hír, és nem cáfolták, hogy a tettesek romák voltak (Magyarországon törvény tiltja a gyanúsítottak  etnikai hovatartozásának megnevezését.) Tudni kell, hogy a magyar közvélemény különösen érzékeny az ilyen bűncselekményekre, amióta a magyar kézilabda-bajnokcsapat egy román tagját hasonló körülmények között egy romákból álló galeri halálra késelte.

Az etnikumközi kapcsolatok Magyarországon eleve rendkívül ellenségesek, gyakori a gyűlölet-bűncselekmény. Jobboldali szélsőségesek egy csoportja 2008–2009-ben gyilkosságok sorozatát követte el véletlenszerűen kiszemelt romák ellen, az egyik áldozat egy ötéves kisfiú volt.

2013. január 5-én a Magyar Hírlap című napilapban véleménycikk jelent meg a szigethalmi késelésről. Írója, Bayer Zsolt az egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású kormánypárti publicista Magyarországon. A következőket írta:

[A] cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik. Akkor és azzal akar üzekedni, akit és ahol meglát. Ha ellenállásba ütközik, gyilkol. [Utalás egy 2012-es bűnügyre, amikor is egy félroma bűnöző megerőszakolt és meggyilkolt egy fiatal rendőrségi pszichológusnőt.] Ott és akkor ürít, ahol és amikor rájön. Ha valamiért ebben akadályoztatva érzi magát, gyilkol. [Utalás a szigethalmi késelés feltételezett indítékára: sor állt az illemhely előtt.] Az kell neki, amit meglát. Ha nem kapja meg azonnal, elveszi és gyilkol. A cigányok ezen része bármiféle emberinek nevezhető kommunikációra képtelen. Leginkább tagolatlan hangok törnek elő állati koponyájából, és az egyetlen, amit ért ebből a nyomorult világból, az az erőszak.

Miután az egyensúly kedvéért ír néhány pozitív mondatot ‘a cigányság normális feléről’, így fejezi be:

Az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani – de azonnal és bárhogyan!

Bayer Zsolt nem egyszerűen független kommentátor, hanem a nagyobbik magyarországi kormánypárt, a Fidesz tagja és egyik alapítója. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz más politikusai nemegyszer kinyilvánították már, hogy a barátjuknak tekintik. Szoros szálak fűzik a párt központjához. A szégyentelen gyűlöletbeszéd eme darabjának megjelenése után néhány napig a Fidesz egy-két politikusa többé-kevésbé távolságot tartott. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes még azt is kimondta, hogy ‘nincs helye egy közösségben’ (értsd a Fideszben) annak, aki egy embercsoportot állatoknak tart.

Barátok közt (fotó: MTI)

Ezután azonban a Fidesz reagálása szöges ellentétébe fordult. Az első néhány napon az volt a hivatalos álláspontjuk, hogy noha ‘egy közszereplőnek nem szabad indulatból írni’, nincs joguk egy ‘független lapban’ publikáló újságíró bírálatához (a Magyar Hírlap valójában kinyilvánítottan kormánypárti).  A következő szakaszban a Fidesz éppenséggel védelmezte Bayert. Amikor a Fidesz hivatala előtt több száz ember tüntetett (a tüntetést a Demokratikus Koalíció nevű baloldali párt szervezte), ez a felirat fogadta őket: ‘Ne álljatok a gyilkosok oldalára! Ne hallgassatok Ron Werberre!’

Werber a Magyar Szocialista Párt izraeli-amerikai kampánymenedzsere, akit a másik politikai oldalon erősen démonizálnak. A felirat úgy értelmezhető, hogy aki a rasszista gyűlöletbeszédet bírálja, az gyilkosokat védelmez, és erre csak az az oka lehet, hogy egy konkrét, amorális baloldali személyiség hatása alatt áll, aki történetesen zsidó. (Magyarországon eléggé elterjedt és megtűrtnek mondható az ilyen, vékonyan álcázott antiszemita beszédmód. Maga Bayer Zsolt is nem egy ilyen cikket írt már.) A Fidesz tehát egy tagjának közönséges náci beszédét védelmezi náci színezetű hamis érveléssel.

Navracsics is visszakozott, mondván, Bayer a kijelentései nagy részét helyre tette egy második cikkben, és eleve ‘nem gondolhatta komolyan’. Fidesz-közeli források szerint a párt mostantól a végsőkig védelmezni fogja Bayert, valószínűleg abból az okból, hogy a közvélemény nagy része valójában egyetért az újságíróval, és nem akarnak szavazókat veszteni.

A Fidesz az Európai Néppárt tagszervezete, azaz névleg kereszténydemokrata párt. Bayer kifejtett nézete azonban nem keresztény és nem demokrata. Sérti az emberi jogokat, a nemzetközi szerződéseket, a szolidaritás elvét, és semmibe veszi az elemi emberi jóérzést. Kérdéseink a következők: Milyen határig tűri az Európai Néppárt a náci gyűlöletbeszédet tagszervezetei között? Milyen lépéseket tehet az EPP, ha az egyik nemzeti párt a nyilatkozatok szintjén teljesíti a tagsági követelményeket, de nem teljesíti a politikai gyakorlatban?

 

Őszinte tisztelettel:

Seres László                                        Kész Zoltán

elnök                                                      igazgató”

 

*

 

The Bayer Case – an open letter to politicians of the European People’s Party

 

“We turn to you on behalf of Szabad Piac Alapítvány (Free Market Foundation), a conservative non-governmental organization based in Veszprém, Hungary. We advocate the values of capitalism and liberal democracy, which have been much neglected all over the Hungarian political spectrum.

We ask for your opinion on an issue which has recently been one of the main subjects of public debate in Hungary. Two young athletes were stabbed in a New Year’s Eve barroom brawl in the town of Szigethalom. They suffered serious injuries (one of them was in a critical condition) but since then both have left hospital. It was rumoured and not denied that the perpetrators were Roma (in Hungary it is legally prohibited to disclose the ethnicity of criminals). It should be known that the Hungarian public has been sensitized to such crime since 2009, when a Romanian member of the Hungarian champion handball team was stabbed to death in similar circumstances by a Romani gang. In general, interethnic relations are very hostile, hate crime widespread; a group of right-wing extremists committed a series of murders against randomly selected Roma people, including a 5-year-old boy, in 2008 and 2009.

On January 5, 2013, the daily Magyar Hírlap published an op-ed piece on the Szigethalom stabbing by Zsolt Bayer, one of the most popular and influential pro-government journalists in Hungary. He wrote the following:

“[A]major part of the Roma people is unfit for coexistence. Unfit to live among human beings. This part of the Roma people are animals, and they behave like animals. They want to couple with whomever they see, wherever they see them. If they meet resistance, they kill. [A reference to a case in 2012, when a young police psychologist was raped and murdered by a half-Roma criminal.] They defecate whenever and wherever they feel the need. If they feel someone is in the way, they kill.[A reference to the supposed motive for the Szigethalom stabbing; there was a queue in front of the toilet.] They want to grab whatever catches their eyes. If they don’t get it immediately, they take it and kill. This faction of the Roma is unable to communicate in any human way. Mostly inarticulate noises emerge from their beastly skulls, and the only thing they understand in this miserable world is violence.” Paying lip service to the “normal half of the Roma community,” he concludes: “And those animals should not be there. In no way. That must be solved – immediately, no matter how.”

Bayer, however, is not just an independent commentator. He is a member and one of the founders of Fidesz, Hungary’s senior governing party. Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary, and other Fidesz politicians every now and then show off their friendship with him, and he has close connections to the party headquarters. For some days after the publication of this unabashed piece of racist hate-speech, a couple of Fidesz leaders kept relative distance. Deputy Prime Minister Tibor Navracsics even said, “there is no place in a community,” that is, Fidesz, for someone who speaks of a group of human beings as animals.

Following that there was a turnaround in Fidesz’s response. During the first days, the official stance was that while “public persons should not be driven by anger”, they are not entitled to criticize a journalist publishing in “an independent paper” (which is, in reality, declaredly pro-government). In the next stage, Fidesz actually defended and protected Bayer. When several hundred people demonstrated in front of Fidesz headquarters (the rally was organized by the left-wing party Democratic Coalition), they were greeted with a banner, which said, “Don’t take the murderers’ side. Don’t listen to Ron Werber.” Werber is an Israeli-American campaign manager for the Hungarian Socialist Party, much demonized on the other political side. The implication is that whoever criticizes racist hate speech is protecting murderers, and the reason for that can only be that they are influenced by a particular amoral left-wing personality, who happens to be Jewish. (In Hungary such thinly covert anti-Semitic speech is quite widespread and tolerated. Zsolt Bayer himself has written  several such articles.) That is, Fidesz protects straightforward Nazi speech among its membership with a fake Nazi-tinged argument.

Navracsics also backed down, saying much of what Bayer said was corrected in a follow-up article, and “he couldn’t have meant it” in the first place. Sources close to Fidesz say the party will staunchly protect Bayer from now on, the probable reason being that a large portion of the public actually agrees with the journalist, and they are not willing to lose voters.

Fidesz is a member organization of the European People’s Party, that is, they are nominally Christian Democrats. Bayer’s views, raised to protected status by Fidesz, are neither Christian, nor democratic. They are an insult to human rights, break international conventions, the principle of solidarity, and ignore basic human decency. Our questions would be: To what extent does the European People’s Party tolerate Nazi hate speech among its members? What steps can the EPP take if a national party meets the membership standards on the level of declarations, but fails to meet them in its political practice?

Yours faithfully,

 

Lászlo Seres           Zoltán Kész

president                 director”