Maximilian Teleki úr
elnök
Hungarian American Coalition

Frank Koszorús, Jr. úr
elnök
The American Hungarian Federation

Megyesy Jenő úr
a miniszterelnök főtanácsadója
a Magyar Köztársaság volt coloradói tiszteletbeli főkonzulja

 

Budapest, 2014. december 3.

 

Tisztelt Elnök Urak!
Kedves Max, Feri és Jenő!

Mint tudjátok, számos magas rangú magyar állampolgár beutazását tagadta meg az Egyesült Államok a 7750. számú elnöki rendeletre hivatkozva. Ez a transzatlanti közösségen belül döbbenetes és példa nélküli lépés, mert e szerint a) az USA kormánya a magyar kormányhoz közel álló személyeket az amerikai nemzetbiztonsági érdekekre veszélyes elemeknek tart, továbbá b) az amerikaiak feltételezik, hogy nem indulna eljárás az illetőkkel szemben feltételezett törvénytelen tevékenységük miatt. Ezzel nem állít mást az amerikai kormány, mint hogy Magyarország nem demokrácia, hiszen egy demokráciában törvénytelen cselekedetekkel kapcsolatban nyomozás indul, amelyet adott esetben büntetés követ.

A 7750-es elnöki rendelet alkalmazását számos aggasztó jel előzte meg. Korábban Obama elnök mondta azt, hogy „Magyarországtól Egyiptomig intézkedések és nyílt megfélemlítő akciók egyre növekvő számban irányulnak a civil társadalom ellen”. Bill Clinton elnök még egyértelműbben fogalmazott a Daily Show c. amerikai tévéműsorban, amikor közölte, hogy Orbán „az autoriter kapitalizmus” csodálója, aki soha nem akar lemondani a hatalomról. „Rendszerint az ilyen emberek akarnak örökké hatalomban maradni és ott pénzt keresni” – tette hozzá.

Ezen a héten John McCain szenátor nevezte Orbánt „neofasiszta” vezetőnek, és kijelentette: „Orbán miniszterelnök a lépéseit azzal indokolta, hogy az állam új modelljét akarja létrehozni, ’illiberális demokráciát’, ám ez az elképzelése szemben áll az Európai Unió és a NATO alapvető értékeivel.”

amerikai-magyarMeg kell jegyeznünk, hogy senki nem támadja Magyarországot és annak népét, csupán a magyar kormány bizonyos konkrét lépéseit! Míg a nemzetközi médiában felbukkanó nagy számú kritikus és erős újságírói állításokat akár pártosnak és túlzónak is lehetne nevezni, addig a vezető amerikai tisztségviselők hasonló megjegyzéseit komolyan kell venni. Mert mindannyian biztosak lehetünk abban, hogy jelenlegi és volt amerikai elnökök, a külügyminiszter vagy a kongresszus tagjai semmi másban nem érdekeltek, csak a transzatlanti szövetség stabilitásában, a liberális demokrácia terjesztésében és közösségünk gyarapodásában.

Ha mindez igaz, akkor komolyan kell elemeznünk azokat a tényeket, amelyek amerikai barátainkat a fenti következtetések levonásához vezették. Ezek a tények több ízben is napvilágot láttak a médiában az elmúlt négy évben. Például Hillary Clinton külügyminiszter is utalt ezekre korábban, és számtalan hivatalos dokumentum tartalmazza az amerikai aggodalmakat.

Az amerikai kormányzat mindig következetes volt: érzékeltek bizonyos problémákat, ezekről tárgyalásokat folytattak a megfelelő magyar hatóságokkal és hivatalos személyekkel, nyilvános állásfoglalásokat tettek, ha az ismételt konzultációk nem vezettek eredményre, majd cselekedtek. A magyar kormány intézkedéseivel (ld. a fékek és ellensúlyok rendszerének lassú lebontása, a sajtószabadság és állampolgári jogok megcsonkítása, állami szintű korrupció, a piacgazdaság elleni harc stb.) kapcsolatos amerikai aggodalmak természetes módon vezetnek tettekhez.

Ezekre az aggodalmakra a magyar kormány rendre cinikus és agresszív válaszokat ad, és semmilyen előrelépést nem tesz a demokrácia és transzparencia erősítése terén. Sőt, demokrata szemszögből a helyzet Magyarországon még drámaibban romlott tovább az elmúlt időszakban.

Kedves Barátaim!

Régóta ismerlek Benneteket, és tudom, hogy mennyire elkötelezettek vagytok a liberális demokrácia értékei iránt. Ezért kérdezem, hogy mi az álláspontotok a fenti kérdésekről? Itt az idő, hogy egyértelműen fogalmazzunk; a kettős beszéd elfogadhatatlan.

Ti támogattátok a diktatúra ellenzékét 1990 előtt, és jelentős mértékben hozzájárultatok a demokrácia kiépítéséhez huszonöt évvel ezelőtt. Biztos vagyok abban, hogy elveink megegyeznek, éppen ezért aggódom amiatt, hogy most nem szólaltok meg az Orbán-kormány tevékenysége kapcsán. Sok ember tart Benneteket Magyarország barátainak és várja azt, hogy felszólaljatok mindazért, ami ellen Orbán és a Fidesz küzd: a szólás-, vallás-, vállalkozás szabadságért és a transzatlanti értékekért.

Mi, magyar demokraták és büszke hazafiak közelebb akarunk jutni a Nyugathoz a szuverenitásunk kiteljesítése érdekében: tudjuk, hogy nincs más alternatíva számunkra, mint az EU és a NATO, és azok, akik ezen intézmények ellen politizálnak, ártanak a magyar és az amerikai érdekeknek. Bizalomra és stabilitásra alapozott szabályozott, de szabad piacgazdaságban, jogállamban akarunk élni, ahol a magántulajdont tisztelik és egyenlők a versenyfeltételek. Elutasítunk mindenféle hátrányos megkülönböztetést, mert az emberi méltóság feltétel nélküli tiszteletében hiszünk.

Tisztelettel kérem, hogy mutassátok meg, hogy méltóak vagytok az Általatok is fontosnak vélt amerikai demokráciához, magyar gyökereitekhez és az amerikai-magyar közösségben elért, méltán elismert eredményeitekhez.

Tegyétek nyilvánvalóvá, hogy barátaitok a magyar demokraták, akármilyen pártjelvényt is viseljenek, ha egyáltalán. És ellenfeleitek pártállástól függetlenül azok, akik a demokrácia és önkényuralom között álló erős falak lebontásán fáradoznak.

Egyesítsük erőinket, és adjunk ki közös nyilatkozatot arról, hogy 1) megerősítjük a liberális demokrácia, a szabad piacgazdaság és a transzatlanti közösség iránti elkötelezettségünket, valamint 2) elítélünk minden olyan törekvést, amely gyengíti vagy lerombolja közös álmainkat. Azokat az álmokat, amelyekért sokat küzdöttünk az Atlanti-óceán mindkét partján.

Szíves válaszotokat várva barátsággal:
Kerék-Bárczy Szabolcs

(a szerző a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja)