Feltűnő engedékenységet tükröz egy most benyújtott törvényjavaslat, amely az állami többséggel működő társaságokat mentesítené a törvényességi felügyeleti eljárás egyes következményei alól akkor is, ha más cégek esetében azokat alkalmazni kellene.

A cégtörvény szerint a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja, hogy a cég a szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat betartja-e. Ilyen szabály például a saját tőke csökkenése esetén annak kötelező pótlása vagy a cég formájának megváltoztatása.

Ha a cégbíróság intézkedései nem vezetnek eredményre (mert a cég önként nem tesz eleget a felhívásainak), a cégbíróság végső soron eltiltja a céget a működéstől, és elrendeli a kényszertörlését.

E szabály alól nyújtana kivételt egy július 6-án fideszes képviselők által benyújtott törvényjavaslat. Eszerint ha az állam valamely szerve jogszabályi rendelkezés folytán szerez többségi tulajdont egy olyan cégben, amelynél már bekövetkeztek a kényszertörlési eljárásra okot adó körülmények, akkor a cégbíróság nem lesz jogosult eltiltani a céget a további működéstől.

Ugyanez lesz a helyzet, ha meglévő állami többség esetén a többségi tulajdonosnak jogszabály rendelkezései alapján, vagy közjogi, nemzetközi jogi, vagy az alapvető közszolgáltatásokkal való ellátási kötelezettségeire tekintettel nem volt lehetősége olyan tulajdonosi döntés meghozatalára, amellyel elháríthatta volna a kényszertörlés megindítási okának bekövetkeztét.

Ha tehát az állam szerez tulajdont egy már megbicsaklott cégben, akkor minden meg van bocsátva. Ha pedig az állam arra hivatkozik, hogy elnézést, de nekem közszolgáltatásokat kellett kielégítenem, akkor az általa tulajdonolt cégekre nem vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a hitelezők védelmében minden normális, piacról élő vállalkozást terhelnek.

Az eszébe sem jut a törvényalkotóknak, hogy talán a közszolgáltatásokat úgy kellene megszervezni, hogy a lehető legkevesebb veszteséget termeljék. Abba pedig bele sem merünk gondolni, milyen cégben kívánhat az állam többségi részesedést szerezni, ahol már ok lenne a törvényességi felügyeleti eljárásra.

További kommentár itt felesleges.

Annyit érdemes még megjegyezni, hogy a vonatkozó szakaszok az állami tulajdonú társaságok takarékosabb működéséről szóló törvénynek azon paragrafusa helyébe kerülnek, amely korlátozta az e társaságoknál foglalkoztatottak végkielégítését, felmondási idejét és a versenytilalmi megállapodásra tekintettel számukra kifizethető összegeket. Ilyen korlát e törvényben jelenleg nincs.

(Címlapfotó: MTI)