Sok vérlázító intézkedést fogadott el az elmúlt másfél évben a "Nemzeti Ügyek Kormánya", amelynek tagja a mérhetetlen támogatottságú KDNP is, de ennél felháborítóbb és aljasabb tervet még nemigen hallottunk: a pápához vagy annak főnökéhez közvetlenül becsatlakozott Semjén-párt elvonná azt a 400 millió forintot, amit az erőforrás-minisztérium jövő évi költségvetésében a nem súlyos egészségügyi okokból történő terhesség-megszakításokra irányoztak elő. 

A keresztényi szeretet pártján álló párt ezzel egyrészt önmagát, másrészt saját közvetlen, evilági főnökét is totálisan meghazudtolja. Márciusban ugyanis még arról szóltak a hírek, hogy bár az új alaptörvénybe bekerült "A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg" kitétel, Orbán Viktor mindenkit biztosított arról, hogy marad az abortusz jelenlegi szabályozása. Sőt, szerinte a KDNP is elfogadta, hogy a terhességmegszakítást nem szigorítják.

Ehhez képest itt van most két KDNP-s ember, Pálffy István és Sáringer-Kenyeres Tamás javaslata, amelynek nem is az a legcinikusabb része, hogy a tömeges életre kényszerítettség árán megspórolt százmilliókból az örökbefogadások ösztönzését, valamint "a gyermekek védelmét, támogatását szolgáló programokat, pályázatokat" támogatnák; nem, ez csak a szokásos napi arcátlanság, ilyenből egész listát tudnánk közreadni.

A legsúlyosabb botrány nyilván az lett volna, ha az alaptörvényre hivatkozva teljesen betiltják Magyarországon az abortuszt. Keresztény párttól ez nem lett volna meglepő, ám ezt – alapos, reális helyzetfelismerés alapján – nyilván nem merték vállalni. Nem, ehelyett megalkudtak azzal az alapvetésükkel, hogy az abortusz gyilkosság, ezt a tételt levették morális abszolútumaik listájáról, és fizetőssé tették. Azaz: amelyik nő a műtét után leperkálja a kórházban a pár tízezer forintot, az ezek szerint nem követ el gyilkosságot. Azt szabad.

A tiltakozó civileknek teljesen igazuk van: az intézkedés a legszegényebb nőket, családokat érintené. Jelenleg ugyanis az egészségügyi okból végzett abortuszt a tébé fizeti, ám "ha a terhesség bűncselekmény eredménye vagy a megszakítást a nő súlyos válsághelyzete indokolja, a díját meg kell fizetni", kivétel, ha azt az érintett szociális helyzete indokolja. Na ezt a pénzt nyúlja le Isten Kedvenc Szalonkavadásza.

Ne essék félreértés: hívő embereknek, keresztény pártoknak természetesen joguk van gyilkosságnak tartani az abortuszt, és saját életüket eszerint vezetni, minden joguk és lehetőségük megvan ezt a morált szabadon hirdetni. Nagyon sokan támogatják őket ebben. Mindenki másnak azonban joga van ahhoz, hogy ne avatkozzanak be a magánéletébe, vallási előírások ne kötelezzék őt semmilyen fentről jövő politikai diktátum formájában.

A várandós nőknek is természetes joguk van testük birtoklásához, a legszemélyesebb, legérzékenyebb döntések meghozatalához, belső értékeinek és külső kényszerítő körülményeinek alapos mérlegeléséhez, anélkül, hogy egy, a kereszténység nevében fenyegető, összefonódott állami/egyházi hatalom tiltásokkal, büntetésekkel vagy bűntudatkeltéssel gyakorolna nyomást rá.

Senki sem "abortuszpárti". Nincs épeszű ember, aki problémamentes megoldásnak, nem pedig a kényszerek kényszerének tartaná a terhesség megszakítását. A várandós nők megbüntetését, a legszemélyesebb döntésükbe történő állami beavatkozást azonban minden, kicsit is szabadságszerető ember visszautasítja.

Piacpárti szempontból természetesen az abortusz is éppúgy áru (vagy áru kéne hogy legyen), mint bármely egészségügyi szolgáltatás, műtét, gyógyszer, stb. Ha valaki, mi igazán támogatjuk az egészségügyi ellátások, szolgáltatások, kórházak messzemenő magánosítását, hiszen látjuk, milyen a szocializmus eü-s öröksége. De a cinikus KDNP-s "tegyük fizetőssé az abortuszt" terv minden, csak nem valamiféle lépés az eü-rendszer fizetőssé tételéhez. Ellenkezőleg. A mindennemű eü-reformot elszabotáló, "kórházvédő" pártok állami kontrollját erősítené a polgárok felett, nők tízezreinek kiszolgáltatottságát, nem kívánt gyerekek sokaságának nyomorát előidézve.

Isten őket úgy segélje.